SWA HR Diensten voor werkgevers

Marianne van der Geijn, HR-adviseur UMC

"De kracht van SWA HR-Diensten bij re-integratie en outplacement is de directe aanpak. To the point, mouwen omhoog, niet zwammen, maar poetsen. Het bijzondere daarbij is dat de consulenten de mensen verstaan, ze spreken ieders taal."

"Ze kunnen zich inleven, bijvoorbeeld ook in mensen die slechts gebrekkig Nederlands spreken. Het valt in die gevallen soms niet mee om ingewikkelde dingen uit te leggen, zeker niet als het om zaken gaat die met ontslag te maken hebben. SWA toont zich betrokken en benadert mensen met een hartelijkheid die vertrouwen biedt. We gaan dan ook graag voor re-integratie en outplacement met SWA HR-Diensten in zee."