SWA HR Diensten voor werkgevers

De kosten van outplacement

De kosten van een outplacementtraject zijn sterk afhankelijk van de overeengekomen duur van het traject, de kansen van de betrokkenen op de arbeidsmarkt en de instrumenten die kunnen worden ingezet. Ze variëren van ongeveer € 2000,- voor een eenvoudig traject, tot € 7000,- voor de gevallen waarbij meer inspanningen nodig zijn. Gemiddeld is een tarief van € 3000 à € 4000 per persoon voor een traject van een halfjaar een redelijk uitgangspunt.